Kallelse och dagordning till årsstämma 2022

14 juni 2022

Bifogat finner ni kallelse, dagdordnring och information om fönsterbytet som även lämnats i era brevlådor. 

Hälsningar,
Styrelsen