Extrastämma 2022 Protokoll

13 januari 2023

Nedan hittar du bifogat protokoll från extrastämman 2022, klicka dokumentet för att ta del av protokollet.

Vänligen,
Styrelsen