Översvämning - uppdatering 22-08-01

01 augusti 2023
Vi råkade ut för 3 separata vattenincidenter samtidigt, alla p.g.a. av skyfall.
  • Läckaget i garaget berodde på att brunnarna på Biblioteksgången var igenslammade och bjälklaget otätt. Därmed regnade det in i garaget. Detta är kommunens ansvar och de har både förra veckan fått beställning på detta och nu en påminnelse.
  • Läckaget i förrådet beror på att en dagvattenledning i fläktrummet bredvid massagestället hoppat isär och det rann mängder av vatten ner genom bjälklaget.
  • Översvämning vid BG8 orsakades av igenslammad samlingsbrunn på parksida. Denna har spolats håller på att slamsugas.

Till nyhetslistan