VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMAN 2024!

04 maj 2024

Alla medlemmar i Brf Annexet kallas härmed till årsstämma i föreningen.

Plats: Hörsalen, Tibbleskolan (mitt emot Tibbleteatern)

Tid: Onsdagen den 29 maj klockan 18.00

Ta gärna med:

  • förslaget till uppdaterade stadgar med styrelsens kommentarer, som delades ut inför extrastämman den 13 mars, där de antogs enhälligt. En andra läsning kommer att ske, se punkt 24 i dagordningen.
  • det tresiffriga lägenhetsnumret för avstämningen mot röstlängden.

Efter stämman bjuder föreningen på mat och dryck. Anmäl om du avser att stanna på buffén efter mötet till sara@brfannexet.se eller genom lapp i styrelsens brevlåda senast tisdagen den 21 maj.

VÄLKOMMEN! / Styrelsen

Bilagor: kallelse, fullmakt, dagordning, årsredovisning, valberedningens förslag. Om du behöver en papperskopia av ÅR 2023 kan du ladda ner det och skriva ut själv. Alternativt kan du skicka ett mail till styrelsen med ditt portnummer (2,4, 6,8)  och lägenhetsnummer så att du får en kopia i din brevlåda.

Bilagor: kallelse, fullmakt, dagordning, årsredovisning, valberedningens förslag.