Kallelse och dagordning till extrastämma 2022

18 november 2022

Datum: torsdag den 1:a december 2022
Tid: Stämman startar 19.00
Plats: Hörsalen, Tibble Gymnasium, ingång vid matsalen och Tibble teater

Ombud och biträden
En medlems rätt vid ordinarie stämma utövas av medlemmen personligen eller den som enligt lag eller genom ombud är medlemmens ställföreträdare. Ombud ska ha skriftligt fullmakt i original. Fullmakten gäller i högst ett år från utfärdandet.

Ombud får bara företräda en medlem
Medlem får på ordinarie stämma medföra högst ett biträde.
Endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, förälder, syskon eller barn får vara ombud eller biträde.

Fullmakt
Finns i bifogad kallelse

Välkomna önskar styrelsen!