Årsavgifterna ändras från och med 1 januari

Den 1 januari 2022 höjs årsavgifterna även kallat månadsavgift. För att säkerställa att föreningen har en god ekonomi även framöver har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 2 procent med start första kvartalet nästa år. Höjningen är den första sedan föreningen bildades och kommer att generera drygt 100 000 kronor i intäkter per år.

En av anledningarna till avgiftshöjningen är att styrelsen vill undvika en eventuell stor höjning om några år, utan vill istället göra små justeringar i taget för att möta inflationen. Vi ser också ökade underhållskostnader ju äldre fastigheten blir då garantitiden är över samt att vi spår minskade intäkter från garaget. Under 2021 slutade nämligen en företagshyresgäst nyttja vårt garage. Med en höjning kan vi också bibehålla ett positivt kassaflöde med syfte att fortsätta amortera på lånen så länge räntorna är låga.

Med det sagt vill styrelsen understryka att höjningen inte beror på en ansträngd ekonomi. Styrelsen känner ett ansvar att ha en god ekonomi för framtida kostnader och underhåll. Vi kan inte bara se ett eller några år framåt utan måste ha ett längre perspektiv. Vi har en skyldighet för att redan nu verka för att föreningen även i framtiden har en god ekonomi och att vi kan tillvarata er medlemmars intressen.

Avgiftsnivån utvärderas och diskuteras löpande varje år och styrelsen har naturligtvis möjlighet att justera avgifterna inför kommande verksamhetsår beroende på ekonomin.