Styrelsen informerar - februari 2017

  1. Fristen för inlämning av en motion inför föreningens årsstämma är den 31 mars 2017. Årsstämman är planerad till den 23 maj 2017. Mer information om motionstid och kallelse till årsstämman kommer att anslås i respektive trapphus entré.
  2. Styrelsen arbetar med att installera laddboxar för elbilar i garaget.
  3. Det är viktigt att en felanmälan görs när eventuella fel upptäcks. Kontakta HSB:s felanmälan via webben: https://felanmalan.hsb.se/ eller ring 010-442 11 00.