Föreningsstämma 23 maj 2017

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Samtliga medlemmar i HSB brf Ektorget i Solna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, tisdagen den 23 maj 2017 klockan 18:30 på Restaurang Asplund.

Asplunds goda snittar, dryck och kaffe serveras innan stämman från klockan 17:30.

Tid: Tisdag den 23 maj 2017 kl 18:30

Plats: Restaurang Asplund, Gunnar Asplunds allé 2

 

För dagordning och regler se dokument Kallelse till årsstämma.docx nedan