Styrelsen informerar - mars 2020

 

Årsstämma 14 maj 2020

Information om årsstämma har satts upp på entrédörrar, hemsida och Facebook. Kallelsen till stämman kommer under april men stämman kan skjutas fram eller genomföras digitalt på grund av situationen med corona. Styrelsen tillsammans med HSB kollar möjligheten hur ett digitalt möte skulle kunna se ut. Mer information kommer.

Felanmälan till HSB

 

På grund av corona genomför HSB enbart akuta åtgärder hos boende efter felanmälan. Har du felanmält något som är av mindre akut karaktär, kommer du därför troligtvis behöva vänta.