Styrelsen informerar - januari 2018

Enklare städning av garaget har utförts.

 

Genomgång av budget för 2018. Inga höjningar av månadsavgift kommer ske under 2018.

 

Kameraövervakning i garaget installeras.

 

Förberedelse för extra stämma för att bestämma om vi ska ingå servitutsavtal med Skanska beträffande garaget. Stämma kommer hållas 7:e februari. Kallelse med mer information har precis gått ut.

 

Annie Carlefred avgår ur styrelsen. Hon har flyttat från föreningen. Angelika Treiber går in som ordinarie, och Mikael Stjernborg går in som adjungerad.