Information om källsortering

Sanering av källsorteringsrummet kommer ske 16 november. Alla måste följa reglerna nedan. Att inte göra det innebär extra kostnader som alla får betala genom ökade månadsavgifter.

Det här går att lämna i källsorteringsrummet:

Förpackningar

  • Glas (färgat och ofärgat för sig)  
  • Plast (inkl. frigolit)
  • Metall
  • Papp (ska vikas ihop)

Tidningar

Glödlampor/lågenergilampor/halogenlampor

Småbatterier (ej laptopbatterier, bilbatterier)

Matavfall (komposterbart)

  • Använd endast bruna papperspåsar som finns att hämta i källsorteringsrummet

Hushållsavfall

  • Brännbart restavfall

 

Övrigt

  • Resten får ni ta hand om själva, t.ex. genom att åka till återvinningscentralen Kvarnkullen, Enköpingsvägen 129.

Länkar för mer information:

 https://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/

http://www.soren.nu/