Ombyggnation på innergården med start 7 juni 2021

Mellan den 7 juni och 23 juni 2021 kommer det att byggas om på vår innergård. Ombyggnationen innebär att lekytan med kullar av gummimatta kommer att tas bort och ersättas med en samvaroyta. Den nya samvaroytan kommer att bestå av bland annat nya möbler och växter.
 
Anledningen till ombyggnationen är att det finns en fallrisk på grund av de nuvarande kullarna och styrelsen har lyssnat till boende som anmärkt just på detta.
 
Ombyggnationen kommer att genomföras av JE Mark och Anläggningsteknik AB. Under byggperioden kan det förekomma störande arbeten mellan 8:00–17:00. Området där ombyggnationen sker kommer att vara inhägnat/avspärrat och man får INTE vistas inom inhägnat område tills bygget är klart. JE Mark kommer att avisera om detta i portarna samt ange kontaktuppgifter till ansvarig arbetsledare.
 
Vi hoppas på överseende med detta och att det inte medför alltför stora störningar för er. Vi hoppas att ni ska trivas och kunna nyttja den nya ytan så fort det blir klart lagom till sommaren.