Styrelsen informerar - februari 2019

Styrelsen informerar från styrelsemöte 19 februari 2019.

Dörrar Arvid Tydéns allé 16 och Epistelvägen 7

Styrelsen har undersökt möjligheten att montera ner dörrarna utanför hissarna på ovanstående adresser. Nu kan vi informera om att dörrarna inte får under några som helst omständigheter monteras bort på grund av brandsäkerhetskrav. Däremot kan dörrarna kanske sättas upp med magnet men för detta måste en brandkonsult bokas in. Styrelsen återkommer med mer information.

Brytskydd dörrar

På grund av brytmärken har styrelsen undersökt montering av brytskydd på samtliga entrédörrar. Just nu arbetar styrelsen med att undersöka inkommande offerter.

Entrémattor 

Styrelsen har tecknat nytt avtal med en entreprenör för införskaffande och underhåll av entrémattor. Mattorna byts ut 2 gånger/månad mellan oktober-april samt 1 gång/månad mellan maj-september.

Föreningsstämma 

Brf Ektorget håller sin årliga föreningsstämma den 9 maj i Restaurang Asplunds lokaler. Kallelse till stämman kommer i april. Vill du lämna in motion till stämman, använd mallen som du hittar på hemsidan under ”Styrelsen informerar”. Vi hälsar er välkomna och ser fram emot att träffa er den 9 maj.