Styrelsen informerar - januari 2019

Styrelsen informerar från styrelsemöte 14 januari 2019

Städning av gemensamma utrymmen

Styrelsen har varit i kontakt med HSB Städ och uppdaterat arbetsinstruktionerna. Det som tillkommer är att moppa golvet i miljörummet 4 gånger/år, att fylla på våtservetter och tömma papperskorgar 1 gång/veckan i miljörummet samt städning av uthyrningsdel/styrelserum 1 gång/månad. 

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska ske under 2019. HSB kommer att ta in offerter på företag som genomför OVK och därefter ska styrelsen besluta och teckna ett avtal. Mer information om detta kommer framöver.

Varningsbelysning garageutfart

Boende har uppmärksammat att det finns risk att gående och cyklister inte ser bilar köra ut från garaget. För att uppmärksamma dem och minimera risken för olyckor väljer styrelsen att installera varningsbelysning vid garageutfarten. 

Entrédörrar

Styrelsen uppmanar samtliga boende att inte ställa upp entrédörrarna utan att stänga av automatiken. När detta inte görs korrekt slutar dörrarna att fungera och behöver åtgärdas. Detta leder till oönskade kostnader för föreningen vilket drabbar oss alla boende. För att stänga av automatiken, välj läge 0 AUS på dörrautomatiken.