Källsorteringsrummet stängs av på nätterna mellan 00-06

Under lång tid har det förekommit problem med att boende slänger saker i källsorteringsrummet som inte hör hemma där. Det handlar om felsortering, otillåtna grovsopor samt skräp som lämnas på golvet.
 
Styrelsen har därför beslutat att stänga källsorteringsrummet alla dagar mellan 00-06 för att försöka komma till bukt med problemen. Detta är första åtgärden som vi inför och hoppas på förbättring. Kvarstår problemen har vi bland annat diskuterat kameraövervakning, något vi i största mån vill undvika. Kameraövervakning innebär stora kostnader för föreningen, vilket är en nota vi alla kommer behöva vara med och betala.
Styrelsen uppmanar samtliga boende att källsortera och inte lämna grovsopor och annat skräp på golvet.
Nedan finns en länk till den Mobila återvinningscentralen och mobila miljöstationen Solna stad erbjuder. Använd istället den tjänsten för grovavfall, elavfall och farligt avfall. Närmaste återvinningscentralen är annars Bromma (Linta gårdsväg 16).
https://www.solna.se/boende--miljo/avfall-och-atervinning/mobil-atervinningscentral-och-mobil-miljostation