Årsredovisningar

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår löper från den 1 september till den 31 augusti. 

Stämma och årsredovisning

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under kvartal fyra. Kallelse till stämman aviseras i föreningens portar och på föreningens hemsida. En digital version av årsredovisningen är tillgänglig till alla medlemmar på hemsidan. En tryckt version delas ut på begäran. 

Mäklare och banker efterfrågar ofta årsredovisningen vid exempelvis försäljning av lägenheter samt vid omsättning av lån. Om du önskar en kopia av underskriven årsredovisning så hittar du den på föreningens hemsida. Ytterligare exemplar av årsredovnisningen köper du hos styrelsen eller fastighetsskötaren. Pris 50 kr både för medlemmar och icke-medlemmar.

Genom länkarna nedan kan du ladda hem årsredovisningen i elektronisk form (pdf-format).