Styrelse och revisorer

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2021-2022

Styrelsens ledamöter
Annie Leander - Ordförande
Marcus Claesson - Vice ordförande
Mikael Forsberg - Kassör   
Giulia Ramundo - Sekreterare
Ivika Jakson - Ledamot
Susanne Nyberg Sander - Ledamot
Niklas Strindefalk - Ledamot
Marianne Cervin - HSB representant

 

Suppleanter

Martin Halvorsen

Sandra Andersson

 

Föreningsvald revisor
Malin Wickman, ordinarie

 

Teknisk Förvaltare HSB
Andreas Åslund