Gemensamma regler

Ansvar

 

Enligt bostadsrättslagen gäller sundhet, ordning och skick i lägenheterna. Du som medlem ansvarar för att hushållsmedlemmar och gäster uppfyller dessa krav. Har du exempelvis hyrt ut din lägenhet i andra hand ansvarar du som bostadsrättsinnehavare för att din hyresgäst sköter sig och följer föreningens regler och riktlinjer.

 

Portar och trapphus

 

Med hänvisning till risk för inbrott ska portarna hållas stängda. Detta gäller även dörrar till gårdar, källare, tvättstugor och vind. Portarna får därför inte ställas upp i väntan på sena besökare eller liknande. Det är allas ansvar att se till att dörrarna verkligen går i lås och om du möter någon du inte känner igen i trapphuset fråga gärna vem personen ska besöka. 

 

Värna om våra gemensamma trapphus. Genom att värna om våra trapphus så sparar vi i föreningen gemensamt in på reparations- och upprustningskostnader. Därför är det viktigt att vi städar upp efter oss om vi smutsar ner eller spiller i trapphuset samt att vi är extra försiktiga om vi bär otympliga saker så som cyklar och möbler så att vi undviker skador på väggar i trapphusen. 

 

Portkoder

För tillträde till våra fastigheter krävs portkod eller nyckelbricka. Portkoderna är aktiva mellan 05:00-22:00. Övrig tid krävs nyckelbricka för tillträde till fastigheterna. Portkoderna byts ut minst en gång per år och ny kod meddelas på separat skrivelse som läggs i brevinkastet till varje bostadsrätt. Portkoderna får inte lämnas ut till obehöriga och fastighetsskötaren lämnar endast ut koder mot uppvisande av legitimation. 

 

Trapphuset - din utrymningsväg

Tänk på att inte ställa barnvagnar, cyklar och liknande i trapphusen med hänvisning till brand- och utrymningssäkerhet.  Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i förrådet. Trapphuset ska vara fritt från till exempel tidningar, kartonger och barnvagnar. Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök.

 

Anslagstavlor

 

Anslagstavlorna i portarna är avsedda för information från föreningens styrelse till medlemmarna. Reklam eller annan avisering från mäklare eller andra organisationer får inte sättas upp på tavlorna.

 

Vädringsbalkonger

 

Vädringsbalkongerna är till för alla medlemmar. Nyttja därför inte dessa för förvaring och var noggrann med att städa efter dig. Vidare ska balkongdörrarna hållas stängda, då de kan komma till skada av regn och blåst. 

 

Det är inte tillåtet att använda vädringsbalkongerna för rökning då i många trapphus är balkongen placerad nära luftintag till lägenheter. Ingen ska behöva utsättas för passiv rökning eller röklukt. Man får inte heller röka i trapphus, utanför entrér eller under någons fönster. För att alla ska trivas hänvisas rökare till gården eller gatan!

 

Parkering

 

Föreningen disponerar inte några parkeringsplatser eller garage. Boendeparkering finns längs gatorna. Mer information om boendeparkering hittar du på Stockholm stads webbsida.

 

Rökning

 

Rökning är inte tillåtet i trapphus, utanför entrér eller under någons fönster. Det är inte tillåtet att använda vädringsbalkongerna för rökning då i många trapphus är balkongen placerad nära luftintag till lägenheter. Ingen ska behöva utsättas för passiv rökning eller röklukt. För att alla ska trivas hänvisas rökare till gatan! 

 

Bostadsrättshavaren skall vid sin användning av lägenheten och allmänna ytor (tex innergården) iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. För allas trevnad och för att vidhålla en god grannsämja i fastigheten ber vi de personer som röker att visa större hänsyn. 

Ljud och störningar

 

Tänk gärna på att vi bor i gamla, lyhörda hus. Under åren har många medlemmar även tagit fram brädgolvet, vilket ökat ljudkänsligheten ytterligare. Vi som bor i flerbostadshus måste ha en viss tolerans för främmande ljud, men försök att vara hänsynsfull mot dina grannar.  

 

Grundregeln är att det ska vara tyst mellan klockan 22.00 – 07.00 söndag-torsdag och 23:00 – 10.00 fredag-lördag. Detta gäller även vistelse på gårdarna.

 

Om du blir störd, kontakta i första hand den störande grannen. Vid upprepande störningar ska du föra logg över störningarna. Loggen skriver du på en klagomålslista som finns att hämta på föreningens webbsida (blanketter).

 

Husdjur

 

Husdjur är inte tillåtna i föreningens allmänna utrymmen och lokaler. Husdjur får vistas på gårdarna så länge de är kopplade och under tillsyn av ägaren.

 

Brandskydd - att tänka på

 

Förebygg brand hemma

· Ställ stearinljus var för sig. Om de står tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearing antänds och skapar en kraftig låga

· Saker som kan börja brinna ska placeras långt bort från spisen

· Stanna vid spisen när den är på och matlagningen är igång

· Rök aldrig i sängen, på soffan eller andra ställen där du lätt somnar

· Blöt innehållet i askfatet innan du slänger det i soporna

· Täck inte över elektriska element eller annan uppvärmning

· Byt blinkande lampor, de kan överhettas

· Byt ut trasiga sladdar, de kan orsaka kortslutning

 

Ställ inget brännbart i trapphuset

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara flydd med tjock, giftig rök redan efter någon minut. Skulle utrymning av huset behöva ske hänvisar vi er till fönster och balkonger. Brännbart material, exempelvis barnvagnar, tidningsbuntar eller byggmaterial, får inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

 

Skydda dig och dina grannar från brand

Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i förrådet. Trapphuset ska vara fritt från till exempel tidningar, kartonger och barnvagnar. Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. Låsta dörrar till vind och källare minskar också risken för anlagda bränder.

 

Om det brinner gör så här

1.    Stäng in branden

Ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig om det brinner i din lägenhet. Dörren hindrar branden och den giftiga röken från att sprida sig. 

2.    Stanna i lägenheten

Stanna i din lägenhet och ring 112 och berätta att det brinner om det brinner hos någon annan och det finns rök i trapphuset. Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut.