Medverka och påverka

Att bo i bostadsrätt ger en unik möjlighet att utöva inflytande. Det innebär att du i allra högsta grad kan vara med och påverka föreningens ekonomi, åtgärder som ska göras eller inte göras. En medlem innebär en lika viktig röst. Vi vill uppmana alla föreningens medlemmar att utnyttja den rättigheten!

Hur kan jag påverka?
Skriv brev eller e-post  och lyft idéer och synpunkter med styrelsen. Det går även bra att starta en grupp för medlemmar med gemensamt intresse, som tillexempel en trädgårdsgrupp, städgrupp, snickerigrupp etc. Ta gärna kontakt med Styrelsen så hjälper vi till att nå ut med informationen till alla medlemmar i föreningen.

Vi vill också påminna om att löpande anmäla fel och brister i gemensamma utrymmen (dörrar som inte går igen, lister som är lösa o.s.v.) via felanmälan.

Utöver det är årsmötet ett viktigt tillfälle att kunna påverka så prioritera att närvara på mötet. Skriv gärna en motion om du har konkreta förslag.

Tala med grannarna
Pratar vi med varandra får vi en tryggare
och trevligare förening. Vi äger Brf Kalkonen tillsammans! Har du Facebook så kan du vara med i gruppen ”Brf Kalkonen Facebook-grupp”. Syftet med gruppen är att skapa ett forum där man kan kommunicera med sina grannar. Gruppen är sluten och det är bara boende som kan se vad som skrivs där.

Bli ledamot i styrelsen

”Äsch, det där kan någon annan göra"

Så tänker man lätt när det är över 500 lägenheter i bostadsrättsföreningen. Vår förenings storlek innebär att vi har de bästa förutsättningarna för att vara en stark och kompetent förening - var med och bidra till det!

Det är både roligt, lärorikt och viktigt att sitta med i föreningens styrelse. Styrelsen fattar beslut om den löpande verksamheten och kommunicerar med föreningens medlemmar. I styrelsen sitter idag ett gäng peppade och trevliga personer som gör ett fantastiskt jobb och inför varje årsstämma föreslår valberedningen nya styrelsemedlemmar. Tveka inte att söka om du är intresserad av att påverka föreningens framtid och lära dig mer om din brf!

Kontakta valberedningen@kalkonen.se för mer information eller för att anmäla ditt intresse!