Föreningens stadgar

Stadgarna beskriver de regler som gäller för föreningens verksamhet. Det kan därför vara bra för dig som bostadsrättsinnehavare att känna till föreningens stadgar.

Aktuella stadgar finns att läsa genom länken längst ned på sidan. Stadgarna är beslutade av en stämma och det krävs stämmobeslut för att införa ändringar i stadgarna.

Stadgarna är HSB:s normalstadgar 2011 med anpassningar i bestämmelserna §§ 11, 12, 17, 21, 22, 27, 31 och 32. De nya stadgarna röstades igenom på ordinarie stämma 2017-12-18 och ordinarie stämma 2018-12-06.