Fastigheternas skick och utförda arbeten

Här hittar du information om vilka arbeten som är utförda i föreningen.

Under 1990-1993 byttes fastigheternas vertikala stammar. I samband med detta renoverades samtliga bad- och duschrum och elkablar mm bytes ut.

Under 1995-1996 renoverades föreningens sju tvättstugor. I tvättstugorna finns torkskåp och tre av tvättstugorna (en per kvarter) har grovtvättmaskin och centrifug.

Under 1997 installerades kodlås i föreningens samtliga portar.

Under 2007-2008 bytes föreningens undercentral som hanterar all fjärrvärme till en fjärrvärmecentral. Föreningen gjorde även injustering av hela värmesystemet. Samtliga avloppsstammar har spolats.

Under 2008-2009 uppgraderades taksäkerheten i kvarteren Påfågeln och Silverfasanen för att motsvara nya skärpta krav. Rensningar av samtliga imkanaler genomfördes.

Under 2009-2010 genomfördes rensning av stockholmsventilationen och nya frånluftsdon installerades. Föreningens dörrar och fönster renoverades och energiglas sattes in i majoriteten av fönsterna. Föreningen var skyldiga att upprätta en fastighetsregister enligt standard (Lantmäteriet)

Under 2010-2011 genomfördes renovering av fönsterpartier i borättslokaler, renovering av tvättstugan på Geijersvägen 10, rostskyddsmålning har genomförts på halva taket i kvarteret Påfågeln mot Creutzgatan/Kristinebergsvägen. Trädgårdarna har rustats upp.

Under 2013-2014 genomfördes en balkongrenovering för att säkerställa skicket på samtliga föreningens balkonger.

Under 2014-2015 har belysning i trapphusen bytts till LED i hela föreningen

Under 2015-2016 har tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp bytts ut i tvättstugor, källarbelysning bytts till LED i hela föreningen samt gästlägenheter renoverats.

Under 2016-2017 har man uppdaterat till ett nytt fjärrvärmesystem som innebär att kunna reglera temperaturen lättare i samband med omslag mellan sommar och vinter, uppgraderat sopsortering, installerat ett digitalt bokningssystem för gemensamma lokaler samt bytt ut vindsbelysningen till LED.

Under 2017-2018 byttes sopkarusellerna till sopkärl.

Under 2019-2021 renoverades alla trapphus

Under 2020-2021 installerades IMD för el, cykelparkering fräschades upp, lokal Hörnet återställdes, flera lokaler renoverades, stamspolning genomfördes samt arbete med brandskydd och taksäkerhet pågick.

Under 2021-2022 pågick genomförande av åtgärder till följd av OVK, taktrassen på Creutzgatan 4-6 renoverades, sortering av matavfall infördes.