Mäklarinformation

Denna sida ger samtliga svar på vanliga uppgifter vid försäljning av bostadsrätter. För ytterligare frågor som inte finns besvarade nedan hänvisas i första hand till föreningens förvaltare på HSB.

Vanliga frågor

Administration och avgifter vid överlåtelser
Föreningens administration av överlåtelser och pantsättningar sköts av HSB.

En avgift på 3,5 % av prisbasbeloppet tas ut av säljaren vid varje överlåtelse. Föreningen tar ut en avgift för varje pant, dvs varje lån på lägenheten, som registreras. Avgiften uppgår till 1,5 % av prisbasbelopp. Avgiften tas ut av låntagaren.

Ansökan om medlemsskap
Ansökan om medlemskap i föreningen handläggs av förvaltaren. Ansökan lämnas direkt till HSB. Beslut om medlemskap fattas löpande.

Månadsavgift till föreningen
I månadsavgiften ingår värme och vatten samt kabel-tv genom ComHem. I avgiften ingår också nyttjande av föreningens tvättstugor, hobbyrum och cykelförråd. Hushållsel och gas ingår ej.

Det finns inget beslut om inplanerad avgiftsändring. Den senaste ändringen av avgiften skedde under december 2011 då månadsavgift och bränsleavgift sammanfördes.

Andelstal
Föreningen består av 550 andelar och 648 medlemmar. Enligt den ursprungliga ekonomiska planen är lägenhetsbeståndet fördelat på 82% (450 st) 1-rumslägenheter (i storlekar mellan 12,0 och 59,0 kvm) samt 17% (98 st) 2-rumslägenheter (i storlekar mellan 43,0 och 72,5 kvm).

Styrelsen godkänner högst två delägare till en bostadsrätt. Ingen ägarandel får understiga 25 %.

Förråd
Till respektive lägenhet i föreningen hör ett vindsförråd. Utöver detta finns det möjlighet att hyra källarförråd, men dessa tillhör inte lägenheterna.

TV och bredband
Samtliga lägenheter är anslutna till ComHem kabel-tv. ComHems basutbud ingår i månadsavgiften. 

Från och med 1 april 2019 är föreningen kollektivansluten till Telenor för bredbandsanslutning. Föreningen har bekostat alla medlemmars avgift från start 1/4 2019 fram till 30/9 2020. From 1/10 2020 kommer en avgift om 130 kr att adderas till den avgift medlemmar betalar till föreningen varje månad. Avgiften bekostas av alla medlemmar kollektivt.

Energideklaration
Energideklarationer för föreningens fastigheter finns tillgängliga i elektronisk form på föreningens hemsida, se till höger i menyn.

Föreningens trädgårdar
Våra vackra trädgårdar är föreningens oaser. Alla boende är välkomna att delta i umgänget på gårdarna.

Gemensamhetslokaler
I föreningen finns ett hobbyrum som kan bokas avgiftsfritt. Föreningen har också två gästlägenheter som kan bokas av föreningens medlemmar mot kostnad.

Parkering
Föreningen innehar inga parkeringsplatser. Stockholms stads boendeparkering gäller för området.

Medlemsskap i HSB och SBC
Föreningen är medlem i HSB men personligt medlemskap i HSB är inte nödvändigt för föreningens medlemmar. Föreningen är även medlem i SBC.

Föreningens historik

Föreningen registrerades den 13 mars 1926. Föreningen äger och förvaltar sju fastigheter uppdelade på de tre kvarteren Kalkonen, Påfågeln och Silverfasanen. Byggnaderna är uppförda i ett sammanhang under åren 1926 - 1929 utom Kalkonen 4 som har byggår 1938. Fastigheterna är ritade av arkitekt Sven Wallander, som också var en av grundarna till HSB.

Våra fastigheter är K-märkta enligt klassificering grön, bortsett från Kalkonen 4 som har gul märkning. Grön klassificering innebär att fastigheterna har ett stort kulturhistoriskt värde.

Fastigheternas skick

Under 1974-1975 genomfördes byte av stammar för vatten och avlopp i kök.

Under 1990-1993 byttes fastigheternas vertikala stammar i badrum. I samband med detta renoverades samtliga bad- och duschrum och elkablar mm bytes ut.

Under 1995-1996 renoverades föreningens sju tvättstugor. De nuvarande tvättmaskinerna är från 2004 och torktumlare från 2005. I tvättstugorna finns torkskåp och tre av tvättstugorna (en per kvarter) har grovtvättmaskin och centrifug.

Under 1997 installerades kodlås i föreningens samtliga portar.

Under 2007-2008 bytes föreningens undercentral som hanterar all fjärrvärme till en fjärrvärmecentral. Föreningen gjorde även injustering av hela värmesystemet. Samtliga avloppsstammar har spolats.

Under 2008-2009 uppgraderades taksäkerheten i kvarteren Påfågeln och Silverfasanen för att motsvara nya skärpta krav. Rensninga av samtliga imkanaler genomfördes.

Under 2009-2010 genomfördes rensning av stockholmsventilationen och nya frånluftsdon installerades. Föreningens dörrar och fönster renoverades och energiglas sattes in i majoriteten av fönsterna. Föreningen var skyldiga att upprätta en fastighetsregister enligt standard (Lantmäteriet)

Under 2010-2011 genomfördes renovering av fönsterpartier i borättslokaler, renovering av tvättstugan på Geijersvägen 10, rostskyddsmålning har genomförts på halva taket i kvarteret Påfågeln mot Creutzgatan/Kristinebergsvägen. Trädgårdarna har rustats upp.

Under 2013-2014 genomfördes en balkongrenovering för att säkerställa skicket på samtliga föreningens balkonger.

Fastighetstekniska uppgifter

Förvaltning genom HSB
Föreningens tekniska förvaltning sköts av HSB Stockholm.

Uppvärmning och ventilation
Uppvärmning av fastigheterna sker genom fjärrvärme. Fastigheterna har ventilation genom självdrag. Pågående OVK som sannolikt blir godkänd inom kort.

Gas och elspis
Större delen av lägenheterna är kopplade till stadsgasnätet. Gasen levereras av Stockholm Gas och debiteras kvartalsvis. Möjlighet att koppla in elspis finns i de flesta lägenheter men det kan krävas arbete av elektriker vilket bekostas av medlemmen själv.

Lokaler
Föreningen innehar 41 st hyreslokaler.

Kommunikation med medlemmarna

All information distribueras till medlemmarna via föreningens hemsida. På sidan BRF Kalkonen finns all nödvändig information om föreningen. 

Medlemmar är alltid välkomna att kontakta styrelsen på styrelsen@kalkonen.se.

Föreningens gatuadresser

De gatuadresser som tillhör föreningen följer nedan. I erfterföljande parentes framgår byggnadsår.

Kvarteret Kalkonen
Lindhagensgatan 61 (1928)
Lindhagensgatan 63-67 (1936)
Lindhagensgatan 69 (1926)
Kristinebergsvägen 1-3 (1926)
Gyllenborgsgatan 22 (1926)
Gyllenborgsgatan 12-20 (1928)
Thorildsvägen 2-4 (1928)

Kvarteret påfågeln 
Gyllenborgsgatan 9-13 (1927)
Gyllenborgsgatan 15 (1926)
Kristinebergsvägen 5 (1926)
Creutzgatan 8 (1926)
Creutzgatan 2-6 (1927)
Thorildsplan 2 (1927)

Kvarteret silverfasanen 
Creutzgatan 5-11 (1927)
Creutzgatan 13 (1926)
Kristinebergsvägen 7 (1926)
Geijersvägen 12 (1926)
Geijersvägen 4 - 10 (1927)