Mäklarinformation

Denna sida ger samtliga svar på vanliga frågor vid försäljning av bostadsrätter. För ytterligare frågor som inte finns besvarade nedan hänvisas i första hand till föreningens förvaltare Nabo.

Föreningens historik

Föreningen registrerades den 13 mars 1926. Föreningen äger och förvaltar sju fastigheter uppdelade på de tre kvarteren Kalkonen, Påfågeln och Silverfasanen. Byggnaderna är uppförda i ett sammanhang under åren 1926 - 1929 utom Kalkonen 4 som har byggår 1938. Fastigheterna är ritade av arkitekt Sven Wallander, som också var en av grundarna till HSB.

Kalkonens fastigheter är K-märkta enligt klassificering grön, bortsett från Kalkonen 4 som har gul märkning. Grön klassificering innebär att fastigheterna har ett stort kulturhistoriskt värde.

 

Andelstal
Föreningen består av 550 andelar och 648 medlemmar. Enligt den ursprungliga ekonomiska planen är lägenhetsbeståndet fördelat på 82% (450 st) 1-rumslägenheter (i storlekar mellan 12,0 och 59,0 kvm) samt 17% (98 st) 2-rumslägenheter (i storlekar mellan 43,0 och 72,5 kvm).

 

Styrelsen godkänner högst två delägare till en bostadsrätt. Ingen ägarandel får understiga 25%.

 

Fastigheternas skick

Under 1990-1993 byttes fastigheternas vertikala stammar. I samband med detta renoverades samtliga bad- och duschrum och elkablar mm bytes ut.

Under 1995-1996 renoverades föreningens sju tvättstugor. I tvättstugorna finns torkskåp och tre av tvättstugorna (en per kvarter) har grovtvättmaskin och centrifug.

Under 1997 installerades kodlås i föreningens samtliga portar.

Under 2007-2008 bytes föreningens undercentral som hanterar all fjärrvärme till en fjärrvärmecentral. Föreningen gjorde även injustering av hela värmesystemet. Samtliga avloppsstammar har spolats.

Under 2008-2009 uppgraderades taksäkerheten i kvarteren Påfågeln och Silverfasanen för att motsvara nya skärpta krav. Rensningar av samtliga imkanaler genomfördes.

Under 2009-2010 genomfördes rensning av stockholmsventilationen och nya frånluftsdon installerades. Föreningens dörrar och fönster renoverades och energiglas sattes in i majoriteten av fönsterna. Föreningen var skyldiga att upprätta en fastighetsregister enligt standard (Lantmäteriet)

Under 2010-2011 genomfördes renovering av fönsterpartier i borättslokaler, renovering av tvättstugan på Geijersvägen 10, rostskyddsmålning har genomförts på halva taket i kvarteret Påfågeln mot Creutzgatan/Kristinebergsvägen. Trädgårdarna har rustats upp.

Under 2013-2014 genomfördes en balkongrenovering för att säkerställa skicket på samtliga föreningens balkonger.

Under 2014-2015 har belysning i trapphusen bytts till LED i hela föreningen

Under 2015-2016 har tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp bytts ut i tvättstugor, källarbelysning bytts till LED i hela föreningen samt gästlägenheter renoverats.

Under 2016-2017 har man uppdaterat till ett nytt fjärrvärmesystem som innebär att kunna reglera temperaturen lättare i samband med omslag mellan sommar och vinter, uppgraderat sopsortering, installerat ett digitalt bokningssystem för gemensamma lokaler samt bytt ut vindsbelysningen till LED.

Under 2017-2018 byttes sopkarusellerna till sopkärl.

Under 2019-2021 renoverades alla trapphus

Under 2020-2021 installerades IMD för el, cykelparkering fräschades upp, lokal Hörnet återställdes, flera lokaler renoverades, stamspolning genomfördes samt arbete med brandskydd och taksäkerhet pågick.

Under 2021-2022 pågick genomförande av åtgärder till följd av OVK, taktrassen på Creutzgatan 4-6 renoverades, sortering av matavfall infördes.

 

Stambyte

Enligt underhållsplanen kommer stambyte/relining av horisontella stammar i källaren genomföras år 2024-2026.

 

Ansökan om medlemsskap
Ansökan om medlemskap i föreningen handläggs av förvaltaren. Boendefrågor så som frågor rörande avier, överlåtelser, panter, lägenhetsutdrag samt frågor om andrahandsuthyrning hanteras av Nabo Boendeservice (vg se Vem ska jag kontakta?).

 

Administration och avgifter vid överlåtelser
Föreningens administration av överlåtelser och pantsättningar sköts av Nabo.

En avgift på 3,5 % av prisbasbeloppet tas ut av säljaren vid varje överlåtelse. Föreningen tar ut en avgift för varje pant, dvs varje lån på lägenheten, som registreras. Avgiften uppgår till 1,5 % av prisbasbelopp. Avgiften tas ut av låntagaren.

 

Månadsavgift till föreningen
I månadsavgiften ingår värme och vatten samt kabel-tv genom ComHem. I avgiften ingår också nyttjande av föreningens tvättstugor, hobbyrum och cykelförråd. Hushållsel och gas ingår ej. Obligatorisk avgift om 130kr adderas till avgiften för kollektiv bredbandsanslutning. Avgiften höjdes med 7,7% i januari 2023. Inga ytterligare avgiftshöjningar är beslutade i dagsläget.

 

Förråd
Till respektive lägenhet i föreningen hör ett vindsförråd. Utöver detta finns det möjlighet att hyra källarförråd, men dessa tillhör inte lägenheterna.

 

TV och bredband
Samtliga lägenheter är anslutna till ComHem kabel-tv. ComHems basutbud ingår i månadsavgiften. Föreningen är kollektivansluten till Telenor för bredbandsanslutning och en avgift om 130 kr adderas till den avgift medlemmar betalar till föreningen varje månad. Avgiften bekostas av alla medlemmar kollektivt.

 

El

Föreningen införde individuell debitering och mätning för el 2021 med Fortum som elleverantör och har deras storkundsportfölj som är en mix mellan rörligt och fast pris. Medlemmar behöver inte teckna egna elavtal. KwH priset som föreningen aviserar är en totalsumma för el + elnät + alla skatter.

 

Energideklaration
Energideklarationer för föreningens fastigheter finns tillgängliga i elektronisk form på föreningens hemsida, se till höger i menyn.

 

Föreningens trädgårdar
Varje kvarter har en egen trädgård som kan utnyttjas av boende. Våra vackra trädgårdar är föreningens oaser. Alla boende är välkomna att delta i umgänget på gårdarna.

 

Gemensamhetslokaler
I föreningen finns ett hobbyrum som kan bokas avgiftsfritt. Föreningen har också två gästlägenheter som kan bokas av föreningens medlemmar mot kostnad.

 

Parkering
Föreningen innehar inga parkeringsplatser. Stockholms stads boendeparkering gäller för området.

 

Medlemsskap i HSB och SBC
Föreningen är medlem i HSB men personligt medlemskap i HSB är inte nödvändigt för föreningens medlemmar. Föreningen är även medlem i SBC.

 

Förvaltning 
Föreningens tekniska och ekonomiska förvaltning sköts av Nabo. 

 

Uppvärmning och ventilation
Uppvärmning av fastigheterna sker genom fjärrvärme. Fastigheterna har ventilation genom självdrag. Pågående OVK som sannolikt blir godkänd inom kort (Q1 2023). 

 

Gas och elspis
Större delen av lägenheterna är kopplade till stadsgasnätet. Gasen levereras av Stockholm Gas och debiteras kvartalsvis. Möjlighet att koppla in elspis finns i de flesta lägenheter men det kan krävas arbete av elektriker vilket bekostas av medlemmen själv.

 

Lokaler
Föreningen innehar 41 st hyreslokaler.

 

Kommunikation med medlemmarna

All information distribueras till medlemmarna via föreningens hemsida. På sidan BRF Kalkonen finns all nödvändig information om föreningen. Vi har även en Facebook grupp. Sök på Brf Kalkonen för att hitta sidan. 

 

Föreningens gatuadresser

De gatuadresser som tillhör föreningen följer nedan. I erfterföljande parentes framgår byggnadsår.

 

Kvarteret Kalkonen
Lindhagensgatan 61 (1928)
Lindhagensgatan 63-67 (1936)
Lindhagensgatan 69 (1926)
Kristinebergsvägen 1-3 (1926)
Gyllenborgsgatan 22 (1926)
Gyllenborgsgatan 12-20 (1928)
Thorildsvägen 2-4 (1928)

Kvarteret påfågeln 
Gyllenborgsgatan 9-13 (1927)
Gyllenborgsgatan 15 (1926)
Kristinebergsvägen 5 (1926)
Creutzgatan 8 (1926)
Creutzgatan 2-6 (1927)
Thorildsplan 2 (1927)

Kvarteret silverfasanen 
Creutzgatan 5-11 (1927)
Creutzgatan 13 (1926)
Kristinebergsvägen 7 (1926)
Geijersvägen 12 (1926)
Geijersvägen 4 - 10 (1927)