Kontakt

Fastighetsskötare och felanmälan

 

Vill du anmäla att något är trasigt eller ur funktion i allmänna utrymmen? Ring oss vardagar mellan 07-16. Är du bostadsrättsinnehavare kan du också anlita oss för att arbeten i din lägenhet men då debiteras du och inte din förening/hyresvärd.

Felanmälan vardagar 07:00-16:00
010-288 00 26 

Vid akuta ärenden är du välkommen att kontakta jouren. Ett ärende är akut om det innebär risk för skada på egendom eller person. Om felet inte är akut och kan hanteras som felanmälan rekommenderar vi att ni kontaktar felanmälan vardagar 07-16. Observera att ärenden på jourtid debiteras extra. Boende kan komma att debiteras för jourutryckningen. Vid frågor om debitering kontakta oss.

Jourtelefon 16:00-07:00
010-288 00 26 

 

Information om ditt boende – Nabo

 

Brf Kalkonen har Nabo som förvaltare sedan januari 2023. Boendefrågor så som frågor rörande avier, överlåtelser (köp och sälj), ansökan om medlemskap panter samt lägenhetsutdrag hanteras av Nabo Boendeservice:

Nabo Boendeservice
 https://portal.nabo.se/kundportal/login

Logga in med BankID och se till exempel alla dina avier eller skapa ett nytt ärende till oss via kundportalen.

Telefon: 010 - 288 00 27

E-post: 
boende@nabo.se

Öppet vardagar mellan 09:00 - 12:00

Är du osäker på vart du ska skicka dokument? Eller behöver du kanske en blankett? Se mer info under vanliga frågor.
 https://nabo.se/vanliga-fragor

 

Underhåll av lägenheten Du som medlem ansvarar och bekostar själv att hålla lägenhetens inre med tillhörande utrymmen i gott skick. Föreningen ansvarar för husets skick i övrigt. 

För tydligare riktlinjer om vilket ansvar som ligger på bostadsrättsinnehavaren respektive föreningen hänvisas till stadgarna. Dessa hittar du under fliken Om föreningen.

 

Föreningens styrelse

 

Styrelsen är valda av föreningens medlemmar och bedriver föreningens verksamhet. 

 

Ärenden som skickas till styrelsen:

-       Ansökningar om upplåtelse i andra hand.

-       Synpunkter kring och frågor om föreningen.

-    Förfrågningar om att hyra någon av föreningens lokaler.

 

Vänligen notera att om du har mailat oss gällande ärenden som skall hanteras av Nabo eller av HSB (se ovan), så kommer styrelsen inte att besvara meddelandet. Vi som fått ert förtroende att sitta i styrelsen gör det vid sidan av våra huvudsakliga sysselsättningar och det är därför inte alltid möjligt att återkomma omgående då en del svar kräver visst förarbete. I en del fall behöver vår förvaltare eller fastighetsskötare också kopplas in. BRF Kalkonen är en stor förening med 548 lägenheter och över 40 lokaler samt flera större pågående underhållsprojekt.

 

Kontaktuppgifter styrelsen

E-post: styrelsenkalkonen@gmail.com
Adress: Thorildsvägen 2-4, 112 43 Stockholm

 

Skadedjur

 

 

Om skadedjur uppmärksammas ska detta anmälas till Anticimex genom att kontakta 08-19 00 30. Uppge att föreningens fastigheter är försäkrade genom Folksam och föreningens organisationsnummer är 702001-0653. Skadedjursärenden ska även felanmälas till fastighetsskötaren, se kontaktuppgifter ovan.