Kulturkommitté & Pensionärsförening

Reimersholme har sedan länge en aktiv kulturförening som ordnar många intressanta kulturarrangemang såsom konserter, författarsamtal, konstutställningar och barnaktiviteter. Detta sker oftast i lokalen Åttingen på Reimersholmsgatan. Programmet anslås i portarna.

HSB Pensionärsförening Reimersholme (HPR) har över 200 medlemmar. BRF Mälaren är med och bidrar till att HPR kan ordna aktiviteter för medlemmarna här på ön. Dom har också en lokal, KULAN, bredvid Coop, där det händer många sakerpå dagtid. Även HPR informerar om sina aktiviteter genom att sätta upp anslag i portarna. De har också en hemsida: http://hpr-reimersholme.info/

Bostadsrättsföreningarna på ön bidrar ekonomiskt till verksamheten och utser representanter till kulturkommitténs och HPR:s styrelse. Har du idéer eller är du intresserad av att engagera dig så ta kontakt med föreningarna!