Skadedjur

Våra skadedjursbekämpare Nomor placerar ut råttgift regelbundet.

Vad kan du göra själv?

För att minimera risken för skadedjur så är det bra att undvika matning av fåglar eller andra djur som kan innebära att mat faller ner på eller läggs ut på marken runt våra fastigheter. 

Om du ser råttor eller andra skadedjur eller ser spår av dem så är det viktigt att du anmäler på en gång till vår förvaltare.