Glad Påsk önskas alla medlemmar

28 mars 2024 Här kommer en mix av information kring pågående projekt i i föreningen våren 2024.

Ombyggnationen av lokal till lägenhet på Landåvägen 4 klar

Projektet anses klart. Ett antal mindre åtgärder vid slutbesiktningen, dessa åtgärdas just nu. Lägenheten (59 kvm, 2 rok) kommer att säljas antingen till sommaren eller hösten.

Full produktion på Landåv. 45

Just nu är ombyggnationen av lokalen som tidigare nyttjades av Annas Hemtjänst i full produktion. Kommande 2-3 veckor kommer det att förekomma störande, tyngre arbeten. Projektet beräknas slutbesiktat och klart i mitten av maj.

Farthinder på gård 13

Under våren kommer två stycken farthinder att placeras ut på gård 13. Förhoppningsvis kommer detta råda bot de höga hastigheterna inne på gården.

Beskärning av träd längs med gågatan

Nyligen har fyra övervuxna träd beskurits längs med radhusen utmed gågatan från vändplanen bort Brf Minken.

Kallelse till årstämman

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till årsstämman i gemensamhetslokalen på gård 12, söndagen den 19:e maj kl.11. Separat kallelse kommer tidigast sex veckor, men allra senast två veckor innan. Där framgår hur du meddelar din närvaro.

Denna information finns i PDF-format längst ned på denna sida.

Glad Påsk önskas alla medlemmar!

Mvh Brf Mårdens styrelse