Stamrensing spillvattenrör, resultat för vår vattenkvalitet, SMS-funktion till medlemmar - och mycket mer

22 april 2024 Här nedan kan du läsa blandad information för Brf Mårdens medlemmar - trevlig Valborg när den kommer!

Stamrensning av spillvattensrör

Under våren kommer Nacka Drift & Skötsel (NDS) att utföra rensning av våra stammar i kök, badrum och eventuell gästtoalett i samtliga lägenheter. Syftet är att få en bättre vattenmiljö och flöde i vårt spillvatten, genomförandet kommer ta cirka 30 minuter/lägenhet i anspråk. Du kommer att få avisering av NDS inom 2-veckorsperiod innan genomförandet för att kunna planera huruvida du vill närvara eller upplåta nyckel för dem att göra åtgärden om du inte kan närvara.

Provtagning av vattenkvalitet

Den årliga provtagningen vad gäller påvisning av legionella har genomförts med godkänt resultat. Styrelsen vill ändå upplysa medlemmar om vikten av flöde i våra vattenledningar; är du bortrest mer än en vecka bör du ombesörja genomströmning av ditt vattenflöde, oavsett våningsplan.

Tvättning av skärmtak

Föreningens alla skärmtak kommer att tvättas under våren. Som boende i närheten av ett skärmtak kommer du att få avisering av Nacka Drift & Skötsel att tvätten kommer att ske, så det finns möjlighet att plocka undan personliga tillhörigheter. Håll utkik i din brevlåda! 

Märk din cykel – så får den vara kvar

Från och med 20 maj till 2 juni så har du möjlighet att märka upp din cykel med hjälp av särskilda band som finns utplacerade i cykelrummen. Cyklar som står omärkta i våra cykelförråd kommer efter den 2:a juni att transporteras bort.

Observera - parkering endast tillåten 10 minuter inne på gårdarna

Vi har alla möjlighet att köra in på gårdarna för tillfällig avlastning. Upprepade överträdelser gör att styrelsen överlägger att kontraktera bevakningsbolag att införa bötfällning. En kostnad (för bevakningstjänsten) vi i det längsta vill undvika. Vänligen respektera att du endast kan parkera på gårdarna i 10 minuter för i/ur lastning.

Brf Mården testar SMS-funktion på driftärenden

Brf Mården har aktiverat den SMS-funktion som är kopplat till port- och nyckelsystemet. Funktionen kommer att användas tillsammans med vårt passagessystem (som styr våra dörrar och bokningsfunktionen av lokaler och tvättstugor). Detta möjliggör att direkt till enskilda medlemmar som exempelvis bokat en tvättstuga avisera medlemmen att passet är avbokat på grund av trasig tvättmaskin. Utöver detta går även att göra massutskick av SMS till alla medlemmar.  

SMS-tjänsten kommer att användas av både Nacka Drift och Skötsel och Brf Mårdens styrelse. Just nu pågår en överlämning av hanteringen av vårt passagesystem till Nacka Drift och Skötsel som framöver kommer hantera våra digitala nycklar. De kommer att distribuera en blankett där varje bostadsrättsinnehavare får meddela sina kontaktuppgifter. 

Årstämman 19 maj

Årsredovisningen för 2023 finns nu att läsa på www.brf-marden.se >> Föreningen Brf Mården. Kallelsen för årsstämman kommer att delas ut till samtliga medlemmar senast 5 maj. Kallelsen kommer även att publiceras på www.brf-marden.se.

Ovanstående information finns i PDF-format längs ned på sidan.

Mvh Brf Mårdens styrelse

#4 - 2024 Stamrensning, resultat av vattenprov och SMS-funktion

Till nyhetslistan