Avisering #9 - 2023 Detta datum får du besök av OVK-kontrollanten

11 augusti 2023 Företaget Säker Eld AB kommer utföra en OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) i våra fastigheter. Syftet är att se om inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Kontrollen innebär att besiktningsmannen behöver tillgång till din lägenhet. Notera att om du inte närvarar under besiktningen så måste du lämna en nyckel till besiktningsmannen. Nyckeln ska vara tydligt märkt med ditt lägenhetsnummer som du hittar på utsidan av din entrédörr. Besiktningsmannen kommer att informera (med egen avisering) om hur han vill att du lämnar dina nycklar om du inte kan närvara under besiktningen.

  • 21 augusti: Landåvägen 4, 6
  • 22 augusti: Landåvägen 8, 10
  • 23 augusti: Landåvägen 12, 14
  • 24 augusti: Landåvägen 16, 18-32, 34-44
  • 25 augusti: Landåvägen 45, 47
  • 28 augusti: Landåvägen 49-69, 71
  • 30 augusti: Landåvägen 73, 75
  • 31 augusti: Landåvägen 77

Extrastämma och informationsmöte 22:a oktober

Styrelsen bjuder in till extrastämma och informationsmöte söndagen oktober 22:a oktober kl.11:00, i samlingslokalen på gård 12. En separat kallelse kommer längre fram!

 

PÅGÅENDE PROJEKT I FÖRENINGEN:

Ombyggnation av lokal på Landåvägen 4

Projektledare är kontrakterad för att färdigställa ombyggnationen av outnyttjad lokal på Landåvägen 4. Resultatet kommer att bli ytterligare en lägenhet till föreningen. Bygglov är beviljat av Nacka kommun. Tidsplan för projektet presenteras inom kort.

Uppdatering av styrsystemet för värmesystemet pågår

Brf Mården har påbörjat en uppgradering av styrsystemet för våra fastigheters värme. Resultatet kommer bli en bättre reglering av vår värmeförbrukning. Projektet pågår och kommer att slutföras under hösten.

Hastighetssänkande åtgärder gård 13

Vi inväntar ytterligare offerter. 

Du hittar ovanstående information i Pdf-format längst ned på denna sida.

En fortsatt trevlig sommar önskar Brf Mårdens styrelse!

 

Avisering #9 2023 - Augusti