Månadsavgiften höjs januari 2024

21 november 2023 Vid budgetmötet för 2024 så beslutade Brf Mårdens styrelse att höja månadsavgifterna till föreningen enligt följande: 1 januari 2024 – 10% och 1 april 2024 – ytterligare 5%. Anledningen till höjningen är den sammantagna, ökade kostnadsbilden för föreningen nästa år.

De ökade kostnadernas största poster är dessa:

1. Ökade räntekostnader för andra året i rad

Föreningens räntekostnader kommer att öka med ca 40% nästkommande år, enligt prognosen i dagsläget.

2. Ökade kostnader för fjärrvärmen 

Stockholm Exergi har aviserat en 12% ökad taxa för fjärrvärmen 2024. Detta året (2023) har fjärrvärmen ökat med 10%.

Liknande höjningar över HSBs bestånd i Stockholm

Den genomsnittliga höjningen av månadsavgifterna i HSBs fastighetsbestånd i Stockholm ligger mellan 15-40%.

Vi följer kostnadsläget under 2024

Sammanfattningsvis så har detta (ökade driftskostnader, framtida högre räntekostnader men en fortsatt medveten strategi om att behålla en bra ekonomi för föreningen) gjort att styrelsen fattat beslut om att höja avgifterna fr o m 1 januari 2024.

Ovanstående information finns i Pdf-format längst ned på denna sida.

Brf Mårdens styrelse

#13 - 2023 Månadsavgiften höjs januari 2024

Till nyhetslistan