Vårstädning Jarlabergs parkeringsgarage

30 april 2024 Nu ska parkeringsgaragen vårstädas; vänligen se till att din bil inte står parkerad i garaget mellan kl 7:30-17 under nedanstående dagar:

Diligensgaraget 20 maj

Landågaraget 21 maj

Fyrspannsgaraget 22 maj

 

mellan kl 07:30-17

 

På uppdrag av Jarlabergs Samfällighet kommer Etni AB att utföra garagestädning och även städning av tillhörande trapphus. Arbetet beräknas ta en arbetsdag. Garage och trapphus kommer under arbetets gång vara avstängda. För att uppnås bästa möjliga resultat samt minimera risken för damm, alternativt skador på ditt parkerande fordon, ber vi dig att parkera på annan plats under denna tid. Personer som inte flyttar på sitt fordon/eller lösöre kan komma att bli debiterade för de extrakostnader som det kan medföra. Tack för din förståelse och hjälp!

Kontaktperson: Peter Karlsson 072-739 33 2