På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Information om bergvärmeinstallation i föreningen

06 februari 2019 Föreningen installerar för närvarande bergvärme. Nedan uppdaterar vi så snart det finns nya statusuppdateringar i projektet.

Senaste nytt:

8 maj 2019

Nu är cykelrummet öppet igen.

29 april 2019

Nu är källsorteringsrummet öppet igen. Cykelrummet är fortsatt stängt pga pågående arbete. 

25 april 2019

Bergvärmeprojektet närmar sig sitt slut och driftsättning av anläggningen är planerad till v18. Projektet har löpt på väldigt smidigt bortsett från den olyckliga vattenläckan för ett par veckor sedan som orsakade viss skada. Ansvaret för skadan är entreprenörens och inte föreningens och inblandade försäkringsbolag arbetar med att reglera detta sinsemellan. 

Information om när källsorteringsrummet och cykelrummet öppnar igen

Från och med början av v18 räknar vi med att kunna öppna källsorteringsrummet igen. Vi återkommer så snart det är öppet igen. Vi vet tyvärr inte exakt när vi kan öppna cykelrummet igen, men snart därefter. 

Information om asfaltering

Styrelsen har tagit beslutet att vänta med asfaltering av den uppgrävda ytan längs med fasaden mot Birger Jarlsgatan. Parallellt med bergvärmen driver styrelsen ett projekt där uppfarterna mot Birger Jarlsgatan och Frejgatan ska renoveras. Planen är att detta arbete ska påbörjas under andra halvan av 2019. Det bedöms därför vara både mest ekonomiskt fördelaktigt och förknippat med minsta möjliga störningar att asfaltera alla ytor samtidigt. Under tiden kommer det tyvärr att se lite tråkigt ut med grusbeklädda ytor men annars finns inga problem med att vänta med asfalteringen och låta ytan vara som den är. Bilar kommer kan redan köra och parkera där som vanligt. 

___

15 april 2019

Arbete pågår fortfarande i källsorterings- och cykelrummet. Måndag v.18 kommer källsorteringsrummet vara öppet igen. Det är inte helt klart när cykelrummet kan öppnas men förhoppningsvis snart därefter. Informationen uppdateras så snart vi vet.

___

3 april 2019

VVS-installationer i undercentralen där värmepumparna står är klara. Det har varit ett driftstopp i värmen. Det tog en halv arbetsdag och tack vare varmt väder ute så märktes det inte av. Inga andra driftstopp är inplanerade.

Isoleringsarbeten pågår just nu och väntas vara klart nästa vecka. El-installationer genomförs v15-16. Parallellt pågår markarbeten och asfaltering, vilket väntas pågå i ytterligare 3-4 veckor.
Anläggningen väntas kunna driftsättas efter påsk och besiktning är planerad till mitten/slutet av maj.

___

1 mars 2019

18 av 19 borrhål färdigborrade. 2 av 19 är slangsatta. Slangsättningen fortsätter på måndag 4 mars. Samtidigt avetableras det ena borrekipaget medan det andra ekpiaget borrar klart det sista borrhålet. Avetableringen av det andra ekipaget sker troligen dagen därpå. Förberedelserna för schaktarbetena påbörjas i slutet av v.10 eller början av v.11. När borrningen är klar öppnas portal-ingången igen. Den kommer dock att behöva stängas under tiden för borttransport av den asfalt som skärs upp och eventuella överblivna massor. Exakt datum för när detta sker är okänt.

 

___

20 februari 2019

Krav från Arbetsmiljöverket gör att vi tyvärr inte kan hålla portal-ingången öppen upp till vår fastighet under tiden för borrning. Istället nås fastigheten via Frejgatan och Valhallavägen. Tvättstugan nås fortsatt via valvet om man går från innergården.

___

Information om bergvärmeprojektet (6 februari 2019)

Arbetet är planerat att påbörjas måndag 18 februari
Måndag 18 februari påbörjas arbetet. Större delar av uppfarten mot Birger Jarlsgatan samt längs med fasaden mot Birger Jarlsgatan kommer att tas i anspråk under projektets gång. 

Planerad tid: Ungefär 8 veckor. Se tidplan och etableringsplan nedan.

Gångpassage kommer finnas medan biltrafik begränsas
Det kommer vara möjligt att gå till och från vår fastighet men biltrafik till och från Birger Jarlsgatan kommer helt eller delvis begränsas. Utryckningsfordon kommer kunna nå fastigheten. Medlemmar med berörda parkeringsplatser har meddelats. 

Arbete pågår dagtid 07:00-19:00
Under perioden kommer störande arbete utföras. Arbetstiderna är 07:00-19:00. Detta innebär inte att borrning kommer ske till 19:00 varje dag, men man behöver ta höjd då man inte kan avbryta ett påbörjat borrhål mitt i då borren riskerar att fastna. Givetvis kommer entreprenörerna göra sitt yttersta för att projektet ska gå så smidigt som möjligt och hålla ljudnivåerna nere men vi hoppas på er förståelse under projektet.

Källsorteringsrummet och cykel/hobbyrum kommer ej kunna nyttjas under tiden
Vi ber om ursäkt för kort framförhållning men cykelrummet och hobbyrummet kommer behöva hållas stängt då värmepumparna skall ställas upp i bortersta delen av cykelrummet. Sista dag att ta upp sin cykel och ställa vid undermarkbehållarna eller på Arvids terrass, alternativt att bära ner cykeln till cykelrummet, är nu påtisdag 12 februari. 

Likaså kommer källsorteringsrummet också hållas stängt då genomföring ner till cykelrummet kommer ske här och då det inte kommer kunna göras någon hämtning av soporna under tiden som borrningsarbetena pågår. Sista dag att slänga skräp där är nu på söndag 10 februari. Under tiden hänvisar vi till allmänna återvinningsstationer här:

Cyklarna utanför tvättstugan måste flyttas senast onsdag 13 februari
Cyklarna som står utanför tvättstugan måste flyttas då borrning kommer ske där. Sista dag för detta är onsdag 13 februari. Notera att cykelrummet stängs redan 12 februari.De cyklar som inte flyttas i tid kommer flyttas av vår fastighetsskötare, Peter, till Arvids terass och kättas fast. Kontakta Peter på info@fastighetsteknik.netför att komma åt din cykel därefter. 

Undermarkkärlen och tvättstugan är fortsatt tillgängliga
Våra undermarkkärl för hushållssopor är fortsatt åtkomliga. Likaså är tvättstugan fortsatt tillgänglig. 

Kontaktuppgifter:
Edekyl & värme: Magnus Honig, magnus.honig@edekyl.se
Cyklar: Peter Jansson, info@fastighetsteknik.net
Ansvarig i styrelsen: Ingrid Lindberg, info@morkullan.nu