Föreningslokal

I ett annex till Malmgården, Anders Reimers väg 7, disponerar bostadsrättsföreningen en lokal som hyrs ut till föreningens medlemmar. Tillgång till lokalen kräver nyckelbricka/blipp.

Utrustning och inventarier

Lokalen är utrustad med inventarier enligt inventarielistan.

Lokalen används även för körsång och kurser. Ett piano i lokalen ger möjlighet till musikaliska begivenheter.

Regler i korthet

  • Avgift 450 kr per dygn. Aviseras av HSB tillsammans med månadsavgifterna.
  • Ni kan använda lokalen från kl 12.00 till kl 12.00 nästa dag.
  • Ingen musik eller höga ljud får höras utanför lokalen efter kl 01.00 natt mot lördag/söndag/helgdag eller efter kl 23.00 övriga dagar. 
  • Max 50 personer i lokalen. 
  • Brott mot dessa regler kan medföra en straffavgift för till exempel städning och reparation.
  • Städning står du för själv. 

Fullständiga regler finns längst ned på denna sida.

Bokning

Föreningslokalen kan endast bokas via internet. Du bokar via Aptusportalen eller i appen Aptus Home. Vid bokningen anger du ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer (t ex 123) som användarnamn. Vid din första inloggning är lösenordet samma lägenhetsnummer följt av två nollor (t ex 12300). Du bör byta ut detta lösenord, det gör du under Inställningar. Fungerar inte lösenordet med två nollor behöver du kontakta HSB Kund- och medlemsservice. Vid din första inloggning ska du också uppge din mailadress, gör du det blir det vid behov mycket enklare att återställa ditt lösenord.

OBS: använd inte Skatteverkets fyrsiffriga lägenhetsnummer (t ex 1204). Både HSB:s och Skatteverkets nummer hittar du på en lista i entrén till ditt trapphus och på din lägenhetsdörr. HSB:s nummer finns även i ditt avtal (t ex 99-4041-7-123-3). Använd bara ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer när du bokar, annars öppnar inte din nyckelbricka dörren och avgiften hamnar på fel medlem.

Not: Ett fåtal av Pålsundets medlemmar har ett tvåsiffrigt HSB-nummer (t ex 12).  Dessa medlemmar lägger till en extra nolla före sitt lägenhetsnummer (t ex 012).

I menyn i appen eller på webbplatsen väljer du "Boka" och sedan klickar du på plustecknet uppe till höger. Gröna tider är lediga och bokningsbara. Avbokning görs genom att klicka på minustecknet intill den bokade tiden.

Bokningsregler

När du vid bokningen väljer ett datum så bokar du från kl 12:00 den dagen och 24 timmar framåt, fram till och med kl 11:59 dagen därefter.  Din nyckelbricka öppnar endast under den bokade tiden. Först när den bokningen har använts kan en ny bokning göras. Föreningslokalen kan bokas max två dagar i sträck. Föreningslokalen och gästlägenheterna kan bokas samtidigt.  

Avbokning

Avbokning måste ske tre dygn (72 timmar) före bokat datum (räknat från klockan 12:00) för att du ska slippa avgift.

Fullständiga regler för användande av föreningslokalen

Allmänna regler

Lokalen hyrs endast ut till vuxen medlem eller lokalhyresgäst i Brf Pålsundet. Lokalen är avsedd för användande av mindre fester/sammankomster. Lokalen får även användas för studieverksamhet (ingen kostnad om studieverksamheten är godkänd av styrelsen). Rökning i lokalen är inte tillåten.

Tider

Lokalen får användas alla dagar. Lokalen bokas normalt från kl 12.00 en dag till kl 12.00 nästföljande dag.

Viktigt! Ingen musik eller höga ljud får höras utanför lokalen efter kl 01.00 natt mot lördag/söndag/helgdag eller efter kl 23.00 övriga dagar.

Ljudnivåer

Föreningslokalen ligger mitt i vårt bostadsområde. Det finns därför ingen möjlighet att spela hög musik. Den som hyr lokalen måste ovillkorligen respektera att det finns boende alldeles intill lokalen och att tidsangivelserna ovan är till för att ingen i föreningen ska störas.

Avgift för medlem

Fyrahundrafemtio kronor (450 kr). Avgiften debiteras den medlem hyrt lokalen på nästa inbetalningskort för månadsavgift. Avbokning måste ske tre dygn (72 timmar) före bokat datum (räknat från klockan 12.00) för att du ska slippa avgift.

Alkohol

Alkoholförtäring får endast ske i slutet sällskap samt inne i lokalen.

Ansvar

Om utrustning som står på inventarielistan (finns även anslagen i lokalen) saknas skall detta rapporteras till fastighetsskötaren. Eventuella skador på lokalen eller på av föreningen ägda inventarier skall också rapporteras. Den som hyr lokalen är skyldig att ersätta inventarier som försvinner eller skadas när lokalen hyrs.

Städregler

Du ansvarar för att lokalen städas enligt de instruktioner som står på entrédörren i lokalen. Brf Pålsundet håller med inventarier enligt ovan inventarielista. Toalettpapper, torkpapper, rengöringsmedel och diskmaskinmedel ingår ej.