Kajakplats

Föreningen har 30 platser för kajak/kanot/SUP. Platserna finns i de tidigare garagen i ARv 11. Det är för närvarande kö till platserna, du ställer dig i kö för att hyra plats genom att kontakta HSB:

010-442 11 00 eller service.stockholm@hsb.se

  • Pris 1298 kr / år. 
  • Platserna hyrs ut per 12-månadersperiod som löper med 3 månaders uppsägningstid.
  • Platserna hyrs i första hand ut till medlemmar i Brf Pålsundet. 
  • Så länge det är kö till platserna gäller max en plats per lägenhet.