Skyddsrum

Brf Pålsundet har inga registrerade skyddsrum, men däremot finns flertalet skyddsrum på ön. Vid höjd beredskap gäller att en tar sig till det skyddsrum som ligger närmast.

Information från MSB

En medlem i föreningen har tidigare frågat ansvarig myndighet, MSB, om skyddsrum och fått följande information:

På Reimersholme finns det skyddsrum på Vindragarvägen 16 och 18 samt på Reimersholmsgatan 11-13, 23, 39, 47, 57, 65, 71 och 77. Du kan se var skyddsrummen finns i Sverige via MSB:s kartportal, https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_skydd 
Zooma in eller sök på adress via sökfunktionen. Just nu är det många som gör sökningar på kartan, har du problem att få fram kartan så gör ett nytt försök senare.

Man tillhör inget speciellt skyddsrum utan man tar sig till det som ligger närmast där man befinner sig om det blir höjd beredskap. Finns det inget skyddsrum i närheten så tar man sig till något annat skyddande ställe, t ex en källare eller en tunnel.

Mer information om skyddsrum finns på https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/

Information från styrelsen

Styrelsen har också fått frågan om vi har några skyddsrum i Brf Pålsundet och svarat så här:

Det korta svaret är nej, det finns inga skyddsrum i Brf Pålsundet.

Våra hus byggdes under andra världskriget och byggdes då med skyddsrum. Våra skyddsrum ingick då i ett skyddsrumsregister. Någon gång, troligen på 70- eller 80-talet avregistrerades våra skyddsrum. Antagligen bedömde man då att våra skyddsrum var sämre på att uppfylla de tekniska kraven än mer nybyggda skyddsrum på ön. 

Vi i styrelsen vet detta eftersom vi en gång troligen ca 2014 under balkong- och fasadrenovering tog reda på om det från MSB fanns några krav på att behålla tex järnluckor till skyddsrummen. Nej, det fanns inga sådana krav — skyddsrummen var avregistrerade. I praktiken finns järnluckorna kvar på vissa ställen medan de tagits bort på andra ställen. Sannolikt gäller ovanstående också de andra äldre brf-erna på ön, Mälaren och Reimers.