Gästlägenheter

Föreningen har två gästlägenheter som hyrs ut till medlemmar. För tillgång till lägenheterna krävs nyckelbricka/blipp och bokning sker i Aptusportalen.

OBS: Brf Pålsundets årsstämma den 17 maj 2022 beslutade på styrelsens förslag att vi hyresfritt ska kunna upplåta våra gästlägenheter till flyktingar från och med 1 juli 2022. Vid närmare undersökning visade sig att det nu inte finns något behov av tillfälliga bostäder till flyktingar. Se mer om detta under Nyheter. Det tidigare förbehållet att en bokning kunde annuleras med kort varsel gäller alltså inte längre.

Gästlägenhet 1

En liten gästlägenhet finns i ARV 15 med ingång i anslutning till tvättstugan på plan 1.  Lägenheten rymmer ett pentry, dusch och 2-4 sängplatser. Avgiften är 300 kr/dygn.

Gästlägenhet 2

En ytterligare gästlägenhet, en stor etta, ligger på bottenvåningen i ARV 9. Lägenheten rymmer ett stort kök med matplats, badrum med dusch, 2‐4 sängplatser och en liten soffgrupp. Avgiften är 500 kr/dygn.

Bokning

Gästlägenheterna kan endast bokas via internet. Du bokar via Aptusportalen eller i appen Aptus Home. Vid bokningen anger du ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer (t ex 123) som användarnamn. Vid din första inloggning är lösenordet samma lägenhetsnummer följt av två nollor (t ex 12300). Du bör byta ut detta lösenord, det gör du under Inställningar. Fungerar inte lösenordet med två nollor behöver du kontakta HSB Kund- och medlemsservice. Vid din första inloggning ska du också uppge din mailadress, gör du det blir det vid behov mycket enklare att återställa ditt lösenord.

OBS: använd inte Skatteverkets fyrsiffriga lägenhetsnummer (t ex 1204). Både HSB:s och Skatteverkets nummer hittar du på en lista i entrén till ditt trapphus och på din lägenhetsdörr. HSB:s nummer finns även i ditt avtal (t ex 99-4041-7-123-3). Använd bara ditt tresiffriga HSB-lägenhetsnummer när du bokar, annars öppnar inte din nyckelbricka dörren och avgiften hamnar på fel medlem.

Not: Ett fåtal av Pålsundets medlemmar har ett tvåsiffrigt HSB-nummer (t ex 12). Dessa medlemmar lägger till en extra nolla före sitt lägenhetsnummer (t ex 012).

I menyn i appen eller på webbplatsen väljer du "Boka" och sedan klickar du på plustecknet uppe till höger. Gröna tider är lediga och bokningsbara. Avbokning görs genom att klicka på minustecknet intill den bokade tiden.

Boknings- och ordningsregler

När du vid bokningen väljer ett datum så bokar du från kl 12:00 den dagen och 24 timmar framåt, fram till och med kl 11:59 dagen därefter.  Din nyckelbricka öppnar endast under den bokade tiden. Kontrollera gärna i början av bokningen att nyckeln fungerar som den ska. Även om problem med åtkomst är ovanliga är de lättare och billigare att hantera innan det krävs jourlösningar. Du kan vid ett bokningstillfälle boka gästlägenheterna max sju dygn. Antingen en gästlägenhet max sju dygn eller båda gästlägenheterna max tre dygn. Först när den bokningen har använts kan en ny bokning göras. Föreningslokalen och gästlägenheterna kan bokas samtidigt. 

Genom att boka någon av gästlägenheterna accepterar du att följa ordningsreglerna och godkänner villkoren som återfinns under Dokument. Dessa inkluderar möjlighet för föreningen att hämta ut information från Aptusportalen för att se vem som bokat lägenheten, samt information om betalningsskyldighet i de fall villkoren inte följs.

Avbokning

Avbokning måste ske tre dygn (72 timmar) före bokat datum (räknat från klockan 12:00) för att du ska slippa avgift.

Fungerar inte din nyckel? 

Oftast handlar det om att något misstag har gjorts vid bokningen och då är det inte låset det är fel på, därför hjälper det inte heller att ringa något journummer. Det här är felen som kan vara orsaken och hur du felsöker.

  • Bokningen finns inte i systemet: Detta kan vara eftersom bokningen inte slutförts och bekräftats, eller att bokningen gjorts på fel dag. Kontrollera din bokningsprofil i Aptusportalen att bekräftelse av bokningen finns för rätt datum.
  • Boende försöker använda fel tagg: Vissa medlemmar har två lägenhetsnummer pga hopslagning, med medföljande olika taggar. Tagg kopplats till rätt lägenhetsnummer måste användas. Om du har en sammanslagen lägenhet, se till att du använder rätt tagg.
  • Bokningen har inte påbörjats/redan avslutas: Er bokning ger bara tillgång till lägenheten under den tid den är bokad. Det går inte att komma in i lägenheten innan kl 12:00 bokningens första dag, eller efter 11:59 efter bokningens sista natt.
  • Bokningen gäller föreningens andra gästlägenhet: BRF Pålsundet har två gästlägenheter, säkerställ att du försöker komma in i den du bokat.

Om du har kollat din bokning och att du har rätt tag men dörren ändå inte fungerar, felanmäl låset till HSB för kontroll/åtgärd nästa vardag. För akut tillgång till boende om åtgärd inte är tillgänglig omedelbart finns Reimersholme Hotell i närheten. Jourvaktmästare har inte tillgång till nyckelsystemet Aptus. Beställning av jourvaktmästare för situation som orsakas av den boende vidaredebiteras till den som bokat gästlägenheten.

Är gästlägenheten i dåligt skick när du anländer?

Gästlägenheterna ska städas av varje hyresgäst enligt de instruktioner som ges i ordningsreglerna. Om skicket i lägenheten märkbart avviker från det skick som kan förväntas utifrån dessa åtgärder uppmanas ni att felanmäla detta till HSB. Dokumentera i text och bilder vad i gästlägenheten som inte följt städrutinerna.

Har er vistelse påverkats av lägenhetens dåliga skick? Om ni har varit tvungna att tillbringa oskäligt mycket tid för att själva återställa lägenheten till gott skick kan ni felanmäla detta till HSB och yrka på en hyressänkning för bokningen. Beskriv så utförligt ni kan med text och bilder vad som var undermåligt och vilka åtgärder ni genomfört för att åtgärda problemen, detta kommer att ligga till grund för beslut om eventuell återbetalning av er hyreskostnad.