Gym

På bottenvåningen längst in i B-korridoren i ARv 11 finns en gym-/motionslokal som du får tillgång till om du blir medlem i Brf Pålsundets gymförening. Medlemskapet kostar 41 kronor per månad. Enklast når du gymmet från källaringången som vetter mot Anders Reimers väg 9. 

Utrustning i gymmet

Gymmet är utrustat med ett antal skivstänger, hantlar och ställningar för benböj/bänkpress, motionscykel och boxningssäck, ställningar för chins och dips. Det finns även balansbrädor, medicinbollar, pilatesbollar samt diverse utrustning för funktionell träning. Gymmet kommer att byggas ut kontinuerligt i takt med att fler medlemmar ansluter sig, all utrustning bekostas av de som tränar i lokalen. Medlemmar tränar under eget ansvar.

Medlemskap och avgift

För att bli medlem i gymföreningen måste du vara medlem i Brf Pålsundet. För att bli medlem i gymföreningen ska du mejla anmälan till service.stockholm@hsb.se. Ange namn, adress, HSB:s tresiffriga lägenhetsnummer, telefon och e-post. Du kommer få ett avtal som du ska signera. 

Avgiften är 41 kr i månaden (500 kr per år) och läggs på din månadsavi till bostadsrättsföreningen. Alla avgifter till gymmet går till att köpa in träningsutrustning eller annan utrustning till gymmet. Ju fler som väljer att bli medlemmar desto bättre gym kan vi bygga gemensamt!

Pensionärsrabatt

För att fler ska kunna använda gymmet har Brf Pålsundet pensionärsrabatt 50%. Pensionärer betalar 21 kr/månad (250 kr/år). Avgiften läggs på din månadsavi till bostadsrättsföreningen.

Tillträde till gymmet

När du blivit medlem programmeras låssystemet så att du kan du låsa upp dörren in till gymmet med en av dina nyckelbrickor.

Kan jag påverka vilken typ av utrustning som köps in?

Ja, alla som väljer att börja träna i föreningens gym får komma med förslag på utrustning man vill se i gymmet.

Kan jag själv sätta in utrustning i gymmet?

Om du har träningsutrustning du vill skänka till gymmet, kontakta Brf Pålsundets gymgrupp.

Kan flera personer i samma hushåll träna?

Ja, medlemskapet är per lägenhet. Samtliga boende i lägenheten får tillgång till gymmet.

Kontakt

Gymföreningen kan kontaktas via mejl på gym@palsundet.se.