Hobbyrum

I källaren i ARv 9 finns ett hobbyrum med arbetsbänkar och begränsad tillgång på handverktyg. Medtag egna verktyg och glöm inte att städa efter dig.