Felanmälan

Felanmälan görs till vår fastighetsskötare på i första hand via e-post helpme@energibevakning.com annars via tel: 08-647 6610 (växel).

Upptäcker du skador av olika slag inom föreningens fastigheter, skall du omedelbart anmäla detta till fastighetsskötaren. Det kan gälla de enklaste skador som ett trasigt fönster, en slocknad glödlampa, ett trasigt lås m.m.

JOUR
Om det inträffar allvarliga skador, t.ex. vattenläckage, under tid då fastighetsskötaren inte kan nås, kvällstid och helger, skall anmälan ske till Energibevakning
Jourtelefon 0771-47 66 10.

Notera
- Jourtelefonen ska endast nyttjas vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag!
- Felanmäler du något som omfattas i lägenhetens inre underhåll kan du själv komma att få stå för kostnaden.
- Vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö ringer du naturligtvis 112.