Nycklar

Till varje lägenhet ska följande uppsättning nycklar, förutom själva dörrnycklarna, finnas:

  • 2 st nycklar till bokningscylinder för tidbokningstavlorna utanför tvättstugorna
  • 2 st portnycklar

Lägenhetsinnehavaren får själv bekosta eventuellt försvunna nycklar som måste ersättas.

Portnyckel
Kontakta styrelsen om du behöver ytterligare portnycklar.
Pris för extra portnyckel är 250 kr/st.

Betalning sker vid utlämnandet och det går bra att betala med hjälp av Swish.
Swishnummer: 123 360 0376
Mottagare: HSB Brf Rödstjärten Stockholm

Nyckel till bokningcylinder
Behöver du en ny nyckel till bokningscylinder för tidbokning av tvättstugetid kontaktar du Energibevakning och betalning för detta sker till Energibevakning. Kostnad för detta återkopplar Energibevakning kring.
Epost: helpme@energibevakning.com