Stadgar

Föreningens stadgar utgår från HSB:s mönsterstadgar. I stadgarna får du information om de regler som gäller för att bo i en bostadsrättsförening. Vid ändringar av föreningens stadgar sker detta genom beslut på föreningsstämma. Det behövs två föreningsstämmor för att göra ändring i stadgarna. Är samtliga röstberättigande medlemmar närvarande vid första föreningsstämman behövs dock bara en föreningsstämma för att beslut ska vara giltigt. Stadgarna utgår bl a från Bostadsrättslagen och Lag om ekonomisk förening. Sker förändring av lagstiftning är det dock alltid lagen som gäller.