Mangel

I föreningen finns elektrisk bänkmangel i alla tvättstugor. På Vapengatan där det finns två tvättstugor finns mangeln i den "lilla" tvättstugan.

Det finns även två stycken stenmanglar, den ena på Manhemsgatan och den andra på Vapengatan. Dessa bör användas med försiktighet!
Här finns instruktion kring hur stenmangel fungerar: Instruktion använding av stenmangel