Tvättstugor

Vår förening har fyra tvättstugor - en Manhemsgatan 7, en på Hägerstensvägen 152 samt två på Vapengatan 11.

Boende på Hägerstensvägen kan tvätta både på Hägerstensvägen och Vapengatan, övriga tvättar i tvättstugan på ”sin gata”.

TVÄTTIDER
Tvättid på vardagar är från kl 07.00 till 22.00 och på söndagar från kl 09.00 till 22.00, uppdelade på följande tvättpass: 07.00-12.00 (söndag 09.00-12.00), 12.00-17.00, 17.00-19.00 och 19.00-22.00.

BOKNING
Bokning sker genom cylindersystem. Bokad tid som inte tas i anspråk en halvtimme efter bokningscylinderns markering, övergår till att vara ”fri tid”. Om du vet med dig att du blir försenad men vill utnyttja del av din tvättid så sätt en lapp på markeringscylindern med uppgift om när du tänker börja tvätta.

TORKNING
Torkning av tvätt i tvättstugorna skall vara avslutad senast 30 min efter tvättidens utgång.
Tvättmaskinerna kan inte användas efter kl. 22.00, då strömmen bryts automatiskt med tidur.
Torkrum finns i anslutning till tvättstugorna på Manhemsgatan och Vapengatan. På Hägerstensvägen finns torkskåp i tvättstugan. 

STÄDNING
Efter avslutad tvätt ansvarar var och en för att torka av tvättmaskinerna och rensa bort ludd i torktumlaren. Tomma tvättmedelsförpackningar mm ansvarar var och en själv för att ta med sig från tvättstugan då dessa bör källsorteras och inte slängas i sopkärlen.
Städning av tvättstugorna sköts i övrigt 1 gång i veckan av städfirma.

MANGEL
Föreningen har två mangelrum med stenmangel i anslutning till tvättstugorna på Manhemsgatan och Vapengatan. Dessutom finns en mindre kallmangel i varje mangelrum och i tvättstugan på Hägerstensvägen och i lilla tvättstugan på Vapengatan.