Matavfall

 

I vår förening finns möjlighet att sortera matavfall. 

Matavfall som sorteras ut, istället för att förbrännas
med övrigt hushållsavfall, kan omvandlas till biogas
och användas som fordonsbränsle eller till biogödsel. Dessutom betalar vi mindre för sophantering av matavfall än för hushållssopor
= vi kan lägga pengarna på annat.   

Var slänger man matavfallet?

Sopskåp/kärl för matavfall finns vid gaveln på Vapengatan 3 samt vid gaveln på Hägerstensvägen 156. Matavfall ska samlas i särskilda kompostpåsar och man får man inte kasta något i sopkärlen som inte får komposteras. Tydliga instruktioner om vad som får och inte får kastas där finns på sopskåpen.

Vill du börja sortera matavfall? 

Kontakta styrelsen för att få ett startkit. 

Slut på kompostpåsar?

För dig som redan sorterar och behöver nya kompostpåsar så finns det nya kompostpåsar i alla tvättstugor.
Kontakta styrelsen om de är slut i din tvättstuga.