Förråd

Till varje lägenhet hör ett vinds- och ett källarförråd.

Undvik att förvara värdefulla föremål i förråden, då inbrottsrisken tyvärr är hög och din hemförsäkring inte alltid gäller för saker som förvaras på vindar och i källare.

I föreningen finns 21 mindre källarlokaler/förråd mellan 5-22 kvm som går att hyra. Det finns även fd soprum på ca 2 kvm som kan hyras för tex förvaring av bildäck.

För att ställa sig i kö till hyra av lokal eller förråd ska man kontakta HSB Kund och Medlemsservice, tel: 010-442 11 00 eller via hemsidan: https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/