Loftgångar

Loftgång räknas juridiskt som en del av det gemensamma trapphuset. Loftgången hör alltså inte till bostadsrätten. Motsvarande gäller för markgång fram till lägenhetsytterdörren. Fastighetsägaren och fastighetsskötaren måste alltid kunna ha tillträde till loftgången.

Loftgången får inte utnyttjas som förvaringsplats. Inga installationer får göras på loftgången utan styrelsens godkännande. Det är tillåtet att ha ett bord och stolar av typen trädgårdsmöbler. Det måste dock vara minst 80 cm fritt utrymme för att möjliggöra utrymmning.

För den gemensamma trivseln håll loftgången prydlig och fri från onödiga föremål.  Brandfarliga föremål och vätskor får absolut inte förvaras på loftgången. Det är ej tillåtet att grilla på loftgång eller balkong.