Hissmaskinrum

I detta utrymme finns hydraulpumpar och styrutrustning för trapphusets hiss. Utrymmet ligger alltid på nedre botten i varje trapphus. Skötseln av hissmaskineri och hisskorgar sköts av företaget Trygga Hiss. 

Endast fastighetsskötaren har tillträde till hissmaskinrummet. Underhåll av hissmaskineri och hisskorgar sköts av företaget Trygga Hiss .