VVS-rum

I detta utrymme finns huvudavstängare för vatten till samtliga lägenheter i trapphuset. Här sitter också en vättenmätare som mäter vattenförbrukningen i hela trappuppgången. Endast fastighetsskötaren har tillträde till VVS-rummet.