Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Felanmälan

Här kan du snabbt och enkelt göra en felanmälan som rör din bostadsrätt eller hyresrätt. Observera att du som bor i bostadsrätt endast kan använda denna tjänst om din bostadsrättsförening har avtal med HSB Sydost om Fastighetsservice. I bostadsrättsföreningens stadgar och i broschyren "Vem ska underhålla bostadsrätten?" framgår det vem som ansvarar för vad i lägenheten (bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavaren). Om du som bostadsrättshavare anmäler lägenhetsfel där du själv ansvarar för underhållet, kommer du att faktureras för utfört arbete.

Tänk på att meddela om du vill ha ROT- / RUTavdrag i samband med anmälan. Du behöver då ange organisationsnummer på föreningen (om bostadsrätt), personnummer på innehavare av bostadsrätten/ägare av villan och fastighetsbeteckning.

Felanmälan via telefon
Du kan ringa in din felanmälan måndag - torsdag kl 8-18 eller fredagar 8-16, på följande nummer:
Bostadsrätt: 010-451 30 50
Hyresrätt: 010-451 30 30

Akuta fel utanför ordinarie öppettider
Bor du i en bostadsrättsförening som har jouravtal med HSB Sydost – ring 010-451 30 60 (om inte, se trapphusanslag, infotavla el.dyl. för att se vad ni har för fastighetsjour i din bostadsrättsförening). 

Bor du i hyresrätt kan du vid akuta fel ringa 010-451 30 30 även utanför öppettiderna och kopplas då till en fastighetsjour.

* = obligatoriska uppgifter

Din bostad

* Bostadsrättsförening/Hyresrätt
Lägenhetsnummer

Personuppgifter bostadsinnehavare

* Förnamn
* Efternamn
* Gatuadress
* Gatunummer
* Postnummer
* Postadress
* Telefon dagtid
E-postadress

Ärendetyp

Beskrivning