Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Våra bostadsområden

HSB Sydost äger ca 680 hyreslägenheter i Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län. Vi förvaltar även ytterligare hyreslägenheter i Växjö, Kalmar och Karlshamn.
mainimage

Klicka på det län du är intresserad av för att läsa mer om våra befintliga hyresrätter, nyproduktion eller för att se vilka hyreslägenheter som finns lediga idag. Du kan även söka bland alla våra hyreslägenheter.

Genom att bospara kan du få förtur till dessa lägenheter och ytterligare 26 000 hyreslägenheter i landet, och alla nya bostadsrätter som HSB bygger. 

Lediga lägenheter i Växjö

Kronobergs län - Växjö

Lediga lägenheter i Kalmar

Kalmar län

Lediga lägenheter i Karlskrona, Karlshamn och Sölvesborg

Blekinge län- Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg

Lediga lägenheter

Sök lediga hyresrätter

Sök hyreslägenhet

Klicka här för att söka bland våra lediga hyreslägenheter.

Vem får välja lägenhet först?

När vi tilldelar våra hyresrätter går vi efter turordningen:

 1. Bosparare (inbördes tilldelning efter antal bosparpoäng)
 2. Medlemmar som inte bosparar (inbördes tilldelning efter datum för medlemskap)
 3. Övriga intressenter (inbördes tilldelning efter datum för intresseanmälan)

För att förbättra dina möjligheter att få en hyresrätt hos oss kan du bli medlem i HSB och öppna ett bosparkonto. När du sparar pengar i ditt bosparkonto får du 1 poäng per hundralapp som du sparar - du kan max få 5 poäng i månaden. Dessa poäng kan du sedan använda dig av när du söker en ny hyreslägenhet (eller köper en bostadsrätt i vår nyproduktion). Läs mer om vårt bospar här!

Köpolicy, krav på godkännande, andrahandsuthyrning mm

Vi förmedlar i första hand våra hyreslägenheter till våra medlemmar som är bosparare. Som bosparare kan du alltså få förtur. Man ska ha ett bosparkonto och vara medlem i HSB Sydost innan man kan intresseanmäla sig på en lägenhet för att detta ska gälla.

Köpolicy

 • Bosparare har förtur.
 • Medlemmar går före icke medlemmar och bosparare går före medlemmar.
 • Lägenheter om 1-2 rum och kök erbjuds i första hand till bosparande ungdomar mellan 18 och 29 år.
  Läs mer om HSB Bospar och börja bospara här
 • Du kan söka bostad från den dagen du fyllt 17 år. Dock måste du vid förmedlingstillfället vara 18 år fyllda.
 • När du tackar ja till en lägenhet och skriver på ett hyresavtal nollställs dina bosparpoäng. Om pengarna står kvar på ditt poänggrundande konto finns bosparpoängen kvar att nyttja för förtur till nyproducerad bostad. Detta innebär att du kan ha olika många bosparpoäng för turordning till nyproducerad bostad och till hyresrätt.
 • I övrigt görs, vid ledig lägenhet efter urval, individuell prövning.

Läs mer om HSB Bospar här

 

Krav på godkännande av hyresgäst

 • Hyresgästen ska vara 18 år

  För att få ett hyresavtal måste hyresgästen ha fyllt 18 år.

 • Hyresgästen ska ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer

  För att söka lägenhet och ingå hyresavtal måste hyresgästen ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

 • Hyresgästen ska kunna styrka sin inkomst

  Om hyresgästen blir aktuell för en lägenhet måste hyresgästen kunna styrka sin inkomst med intyg och annat underlag för sina inkomstkällor, t.ex. lönespecifikationer, arbetsgivarintyg med inkomstuppgifter, beslutsunderlag från a-kassa, försäkringskassan eller bank. Kontoutdrag kan lämnas in som komplement och kan inte lämnas in som enskilt underlag för inkomstbedömningen.

 • Hyresgästen måste ha en bruttoinkomst som motsvarar tre gånger hyran.**

  Om en hyresgäst ska stå på kontraktet så ska dennes bruttoinkomst motsvara minst tre gånger hyran. Om flera hyresgäster ska stå på hyreskontraktet så ska hushållets samlade bruttoinkomst motsvara minst tre gånger hyran. Inkomstkravet kan dock inte ligga till grund för bedömning vid byten och överlåtelser. Då gäller hyreslagens bestämmelser.

  Om inkomsten inte riktigt uppfyller inkomstkravet kan hyresgästen bli godkänd om denne lämnar säkerhet för sina förpliktelser enligt hyreskontraktet genom borgen ställd av en
  borgensman. Borgensmannen ska kunna uppvisa en bruttoinkomst på minst fem gånger hyran.

  ** För projektet Blåportshöjden 1 gäller dock istället för ovan ett inkomstkrav enligt en s.k. kvar-att-leva-på-kalkyl (KALP-kalkyl), se här

 • Godkända inkomster (brutto)
  • Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet
  • Inkomst av kapital – räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst
  • Ersättning från A-kassa/försäkringskassa (som grundar sig på inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet)
  • Pension eller äldreförsörjningsstöd
  • Övriga ersättningar – föräldrapenning, graviditetsersättning, aktivitetsersättning, sjukersättning och handikappersättning

 • Godkända bidrag
  • Studiemedel från CSN (lån och bidrag)
  • Stipendium
  • Underhållsstöd och underhållsbidrag
  • Bostadsbidrag och bostadstillägg
  • Barnbidrag
  • Försörjningsstöd
  • Etableringsersättning

   Godkända nettobidrag räknas upp med faktor 1,5 för att bli jämförbara med bruttoinkomst.

 • Skulder och betalningsanmärkningar

  För att teckna bindande avtal för en hyresrätt får det inte finnas några betalningsanmärkningar relaterade till boendet. För andra betalningsanmärkningar sker en samlad bedömning.

  HSB tar kreditupplysning på alla som blir aktuella för ett hyresavtal på lägenhet

 • Hyresgästen ska endast ha ett (1) stadigvarande boende

  Sökande till hyreslägenhet måste avsluta annat stadigvarande/permanent boende om sådant finns.

  Den som står på hyresavtalet ska bo och vara folkbokförd i lägenheten. Kontroller görs mot folkbokföringen.

Flytta till annan lägenhet inom HSBs fastigheter

Som befintlig hyresgäst hos HSB Sydost har du möjlighet att flytta inom våra fastigheter. För att flytta inom något av våra bostadsområden krävs att man har bott i sin nuvarande lägenhet minst 1 år. Du kan inte flytta till annan lägenhet hos oss med en aktuell skuld till HSB Sydost. En förbesiktning av den nuvarande lägenheten genomförs också innan ett eventuellt nytt avtal tecknas. Tänk på att du har tre månaders uppsägningstid på ditt nuvarande avtal.

Du som bor i en HSB-lägenhet söker en lägenhet här på vår hemsida, på samma sätt som övriga sökande. Kötiden räknas då från den dagen du flyttade in i din nuvarande lägenhet. Dock tas hänsyn till om det finns beaktningsvärda skäl såsom förlorad arbetsinkomst, skilsmässa, tillökning eller samboskap, rörelsehinder/funktionshinder.

 

Att hyra ut i andrahand

För att få hyra ut din lägenhet i andrahand måste du ha tillstånd från oss på HSB Sydost. Detta gör du genom att lämna in en skriftlig ansökan till oss.
 • Andrahandsuthyrning beviljas endast om beaktningsvärda skäl föreligger.
 • Beviljas ansökan är det på max 6 månader per ansökningstillfälle, totalt max 1 år.
 • Förstahandskontraktet kan ej under några omständigheter överlåtas till andrahandshyresgästen. Alla förstahandskontrakt tilldelas via vår bostadskö där bosparare och medlemmar har förtur.
 • Efter godkänd andrahandsupplåtelse tecknas avtal mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen som anger villkoren för andrahandsupplåtelsen.

Uppsägning

Uppsägningstiden för bostad är, om inget annat anges på hyreskontraktet, tre kalendermånader. Uppsägningen ska vara skriftlig och i original skickas till oss med post, den ska vara oss tillhanda senast sista dagen på månaden för att den ska gälla för den månaden. Står ni två personer på kontraktet måste båda skriva under uppsägningen.

Tips! Det är även möjligt att göra uppsägningen digitalt, kontakta vår Kundtjänst så får du hjälp med det.

I samband med uppsägning av lägenhet gäller samma uppsägningstid på samtliga avtal som på lägenheten. Hyr du till exempel även en garageplats avslutas detta avtalet samtidigt som lägenhetsavtalet. I övrigt är det följande uppsägningstider som gäller, om inget annat står på hyreskontraktet:

Förråd/lokal 9 månader
Garageplats 9 månader
Carport 3 månader
P-plats 1 månad

 

Uppsägning vid dödsfall

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Uppsägningstiden är en kalendermånad, men detta förutsätter att lägenheten sägs upp skriftligt inom en månad efter dödsfallet. Annars gäller tre månaders uppsägningstid. Beställ ett dödsfallsintyg och släktutredning på www.skatteverket.se. På denna framgår vilka personer som har möjlighet att skriva på en uppsägning av lägenheten. Skriftlig uppsägning från samtliga dödsbodelägare tillsammans med dödsfallsintyg och släktutredning, samt eventuella fullmakter, lämnas eller skickas till HSB Sydost.

Blanketter

Alla blanketter hittar du på Mitt HSB mitthsb.hsb.se under "Mina Sidor" under rubriken "Dokument".

Kontakt

HSB Sydost servicecenter
servicecenter.sydost@hsb.se
010-451 30 00