Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Sydost

Vi är din regionala HSB-förening och arbetar med allt från att bygga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning. 

Utöver bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi kan dessutom bistå mindre företag med rådgivning och assistans i fastighetsrelaterade frågor, såsom ekonomi, underhållsplanering och fastighetsägarens ansvar.

Vårt verksamhetsområde omfattar Kronoberg, Kalmar och Blekinge län och våra ägare är cirka 18 000 medlemmar som alla har förtur till ca 800 hyresrätter och våra nybyggda bostadsrätter. I HSB Sydost är 211 bostadsrättsföreningar medlemmar. 

I menyn till vänster finns bland annat information om hur HSB Sydost styrs och hur du som enskild medlem kan påverka, samt kontaktuppgifter till styrelse och ledning. 

HSB Sydost planerar för en fusion med HSB Göta

Samverkan säkrar vår framtid!

Mot bakgrund av det ekonomiska läget med stigande räntekostnader och inflation samt ett utmanande marknadsläge med ökade krav och förväntningar jämte stora investeringsbehov, har styrelserna för HSB Göta och HSB Sydost beslutat gå fram med ett förslag om fusion. 

Föreningarna har under 2023 fört diskussioner om ett fördjupat samarbete föreningarna emellan vilket lett fram till ett förslag om fusion som medlemmarna att ta ställning till på stämman 2024. Förslaget tar avstamp från framför allt tre fokusområden: 

Trygghet 

HSB skapar dagligen trygghet och hållbara förutsättningar för våra medlemmar och ägare – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.  

Genom att ta ansvar för vårt nuläge säkrar vi en trygg framtid och säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi. 

Närhet

Det ska vara nära till HSBs lokala kontor och mötesplatser.  

Genom att bli större tillsammans skapar vi förutsättningar för att stärka och bibehålla den lokala närheten i hela vårt verksamhetsområde och genom att organisera oss mer effektivt har vi bättre förutsättningar att finnas nära alla våra medlemmar.   

Kunskap

I över 100 år har HSB byggt, förvaltat och utvecklat boendet i Sverige. Det vill vi fortsätta med.  

Genom ett större antal medarbetare med olika kompetenser kan vi hjälpa medlemmar och kunder i många komplexa frågor samt erbjuda våra förtroendevalda kvalificerad utbildning – för bästa medlemsnytta nu och i framtiden. 

Om du har frågor 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

HSB Sydost VD Mårten Lindberg
marten.lindberg@hsb.se
010-451 31 82

Korta fakta om HSB Sydost


Antal medlemmar: ca 18 000

Antal bostadsrättsföreningar: ca 210

Antal bostadsrätter: 
ca 11 000

Antal hyresrätter: 
ca 750

Antal anställda: 
ca 120

Verksamhetskontor

  • Växjö
  • Kalmar
  • Karlskrona
  • Karlshamn
  • Nybro
  • Oskarshamn
  • Västervik
  • Sölvesborg

Uppdrag, vision och kärnvärderingar

HSBs vision
Vi ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet.

HSBs uppdrag
Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet.

HSBs kärnvärderingar
Engagemang – intresse, kunskap, vilja, självhjälp
Trygghet – ekonomiskt, fysiskt, socialt
Hållbarhet – långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet
Omtanke – hänsyn, empati, rättvisa
Samverkan – demokrati, samarbete, solidaritet, öppenhet och kunskapsutbyte

Kontakta oss på HSB Sydost